A Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában

Rendkívüli Árkedvezmények

Éveid nem érnek véget - Rövid időszámítástan

Sokszor találkozunk a kérdéssel: miért ünneplik külön a húsvétot a keletiek és a nyugatiak? Rádiót anélkül is használhatunk, hogy ismernénk a szerkezetét. Ugyanígy élhetünk a naptárral is anélkül, hogy ismernénk felépítésének elveit De a gondolkodó emberben az időszámítással kapcsolatban is kérdések merülnek fel: ezekre szeretne szerény keretek közön választ adni ez a rövid fdószámítástan.

96 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 18 lej.- 60 %Ára: 8 lej

Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia

Az archontológia a történelem segédtudománya. Vezető szerepet betöltő személyiségek névsorát állítja össze, feladatuk szerint. Az egyházi archontológia elsősorban a püspökök névsorát kutatja. Ezt teszi a jelen kísérlet is, amely az első erdélyi magyar egyházi archontológía-próbálkozás Jakubinyi György összeállításában.

160 oldal, puhafedeles, 14 x 20 cm

Ára: 22 lej.- 60 %Ára: 10 lej

Baka Judit - Fülöp Mária: Nyelvtörő.
Nyelvtani és nyelvhelyességi gyakorlatok elemistáknak

Tanítók régi óhaja vált valóra, amikor kézbe vették e könyvet. Az interdiszciplináris gyakorlatok (irodalom, nyelvtan, helyesírás, környezetismeret, történelem, földrajz) színesebbé, érdekesebbé teszik a tanítási órákat és megkönnyítik a magasabb szintű nyelvhelyességi versenyekre felkészítők és készülők munkáját. A szerzők a gyermekirodalom gyöngyszemeiből és a gyermekekhez közel álló közmondásokból, szólásokból és találós kérdésekből válogatták az olvasmányokat. A játékos feladatok és rendszerező táblázatok segítséget nyújtanak az elemistáknak leggyakoribb helyesírási nehézségeik leküzdéséhez. A könyvben a helyesírást, szövegértést és beszédművelést fejlesztő feladatokat is találunk.

Ára: 12 lej.-60 %Ára: 5 lej*

Baka Judit - Popa Márta: Az osztályfőnök naplója

A tanügyminisztériumi rendeleteknek megfelelő kimutatások, nyilvántartások, kérdőívek szabvány űrlapjai, négy évre, osztályfőnököknek.

Ára: 12 lej.-60 %Ára: 5 lej*

*elektronikus úton való rendelés esetén