A Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában

Teológiai szakirodalom

Isten csodálatos üdvösségpedagógiájaHolló László: Isten csodálatos üdvösségpedagógiája
Alapvető erkölcsteológia

A II. vatikáni zsinat utáni időben a különböző teológiai tudományágakban jelentkező újabb nézetek kapcsán erőteljes eszmecsere alakult ki. Az erkölcsteológiában az empirikus tudományokkal való intenzívebb foglalkozás, a filozófiai hermeneutika és az analitikus filozófia felhasználása váltott ki széles körű vitát. A jegyzet érzékeltetni kívánja a legújabb kutatások eredményeit anélkül, hogy az egyház erkölcsteológiai hagyományával szakítana. Mind az erkölcsteológiát, mind azokat, akik Jézus embertársai üdvössége iránti gondjaiban osztoznak, a szeretettől áthatott emberismeretnek kell jellemeznie. Ez megköveteli többek közt a humán tudományok legjobb eredményeinek fáradhatatlan kutatását, hogy az embert mind belső téren, mind konkrét történelmi és szociális helyzetében megismerjük. Ára: 20 lej.

Ökumenikus teológiaZamfir Korinna: Ökumenikus teológia

Az ökumenizmus a keresztény egyházak egységére irányuló törekvés. Az ökumenikus mozgalom a 19. század végi, 20. század eleji protestáns kezdeményezésekre megy vissza. A keresztény egyházak közös felismerése, hogy a megosztottság csökkenti a kereszténység hitelét és akadályozza az egyházak küldetésének teljesítését, a 20. században érlelődött. A teológia azt is felismerte, hogy a keresztény egyházak közeledése, illetve egysége nem épülhet pusztán emberi erőfeszítésekre. Minden egységtörekvés kezdeményezője Isten, aki Krisztusban felajánlotta szeretetét és a vele való életközösséget minden embernek. Az egység forrása és mintája Jézus és az Atya bensőséges kapcsolata, a Szentháromság szeretetközössége. A Krisztusban hívők egysége teszi hitelessé a kívülállók számára Jézus evangéliumát. A keresztények egysége ezért nem tetszőleges feladat, hanem a keresztény küldetés teljesítésének alapfeltétele. Ára: 12 lej.

A katolikus-protestans egyháztani párbeszéd eredményeiZamfir Korinna: A katolikus–protestáns egyháztani párbeszéd eredményei

Az ökumenikus párbeszéd világviszonylatban több évtizedes múltra tekint vissza. Az ökumenikus törekvések a 20. század első felét-kétharmadát jellemző lelkesedést követően az egyházi élet perifériájára kerültek, sőt a nyugati teológiában a keresztény egyházak közeledése iránti érdeklődést háttérbe szorította a vallásközi dialógus. Ma Nyugat-Európában az iszlám vagy a keleti vallások tárgyköre jóval fontosabbnak látszik, mint a katolikus-protestáns viszony elemzése. Ami pedig a keresztény egységet illeti, a közeledésre irányuló reményeket és erőfeszítéseket felváltotta a szkepticizmus és az egyre számottevőbb, felújuló konfesszionalizmus. Az ökumené-szkepticizmus felerősödése ellenére a kereszténység csak akkor hiteles, ha először a belső kiengesztelődésben éli meg azt, amit hirdet. A teológiai dialógusnak reális esélyei és eredményei vannak. Ezért is nagyon fontos, éppen a felekezeti megosztottság által meghatározott Erdélyben, a katolikus–protestáns párbeszédről szóló kötet. Ára: 20 lej.

A szentségek ünnepeNóda Mózes: A szentségek ünnepe

A kötet jegyzet a BBTE Római Katolikus Teológia Karának diákjai számára: a diákok számára kötelező ismereteket tartalmazza a szentségek liturgiájáról, a szentelményekről, áldásokról, ájtatossági gyakorlatokról: a keresztúti, rózsafüzér ájtatosságokról, Mária és a szentek tiszteletének különböző ájtatossági formáiról. Mindez közérthető nyelvezettel, úgy, hogy az érdeklődő olvasó is nyugodtan kézbe veheti a kötetet. Kedves gyakorlataira vonatkozó bővebb ismeretekre lel, megismeri a különböző ájtatossági gyakorlatok eredetét, kialakulását, s ez egyéni áhítatát tovább mélyítheti. A kötet mellékleteként a karon működő liturgikus műhely eredményeit is közli a szerző, azt a gyűjtési munkát, amelyet kezdeményezésére és irányításával a liturgika iránt érdeklődő diákjai végeztek, s néhány vidék speciális gyakorlatait is bemutatja. Ára: 12 lej.